Signe Miranda

Hvad er sansemotoriske udfordringer?


Sansemotoriske udfordringer opstår, når et barn har svært ved at opfatte og reagere på sanseindtryk fra kroppen og omgivelserne. Dette kan gøre det svært for barnet at udføre daglige bevægelser og aktiviteter på en smidig måde. Børn med sansemotoriske udfordringer kan have problemer med balance, koordination og følsomhed over for sanseindtryk. Med den rette støtte kan disse udfordringer håndteres, så barnets hverdag bliver lettere og mere behagelig.

 

Barnets adfærd


Min helt store kæphest er, at man som voksen ALTID skal være nysgerrig på at se bag om et barns adfærd. Jeg er i mine 20 år som psykomotorisk terapeut, alt for tit stødt på børn, som er blevet udskældte, udskammet og gjort forkerte, fordi deres adfærd er blevet tolket som det den umiddelbar er: Forstyrrende, uartig, larmende, irriterende, konfliktsøgende osv.

Vi skal huske på, at børn ikke har ordforrådet til at kunne sige: ”Jeg mærker det som en prikken og stikken, når nogen kommer for tæt på min krop. Derfor slår jeg fra mig!” eller: ”Når jeg skal spille håndbold, bliver jeg svimmel når jeg løber og kigger efter bolden. Derfor fjoller jeg istedet”.


Kropslig uro eller det modsatte; at dit barn ”falder i staver” når det skal sidde stille eller raserianfald er blot nogle af de symptomer et barn kan have på sansemotoriske udfordringer. Er du i tvivl, så kontakt mig for en uforpligtende sank om dit barns udfordringer og adfærd. Så kan vi finde ud af hvad næste skridt skal være.


Primære sanser


I forhold til sanserne, taler man om primære sanser. Disse er:

  • Vestibulærsansen/labyrintsansen
  • Taktilsansen/følesansen/berøringssansen
  • Den proprioceptive sans/kinæsthesisansen/muskel- og ledsansen


Vestibulærsansen er den ubevidste balance. Når vi benytter os af bevidst balance indgår synssansen, taktilsansen og den proprioceptive sans også. Vestibulærsansen er placeret i det indre øre, repræsenteret ved 3 buegange med en sej væske, der ved bevægelse skubber til nogle fimrehår. Her registreres de roterende bevægelser og bevægelserne s acceleration og deceleration. Under buegangen sidder der to sække. Heri er der også en slags hår og på disse sidder nogle karbonat-krystaller. Tyngekraften trækker i disse krystaller og her registreres de lineære bevægelser og deres acceleration og deceleration


Taktilsansen har receptorer/sansemodtagere i huden og slimhinder. Vi har flest receptorer/sansemodtagere omkring munden, på indersiden af hånden og under fødderne. Vi har et berøringssystem, som reagerer hurtigt hvis udsættes for


Den proprioceptive sans/muskel- og ledsansens receptorer/sansemodtagere er placeret i ledkalpsler og muskelsenere. Her registreres leddenens stilling og tyngde på kropsdele. Sansen hjælper os til at afstemme denne rette brug af muskelstyrke i en given aktivitet, så vi f.eks. ikke kradser hul i papiret, når vi tegner.


Fælles for de 3 sanser er, at de grundlægges i løbet af de første 7-20 uger af fostrets levetid og det er nødvendigt at stimulere sanserne, for at barnet kan udvikle de motoriske milepæle, være nysgerrig på omverden og afgrænse sig selv i forhold til andre.