Signe Miranda

Hvorfor er sansemotorik vigtigt?


Hver eneste gang vi bevæger os, sker det på baggrund af en udveksling af signaler fra kroppen til hjernen og tilbage igen. Det sker i løbet af splitsekunder og sådan er det også nødt til at være, for hvis ellers ville vi ikke kunne en masse andre ting samtidigt, såsom f.eks. at tale mens vi bevæger os rundt i et indkøbscenter og tager varer ned fra hylderne, som vi kan læse på vores indkøbsseddel.


Vores sanser har receptorer, som hele tiden sender signaler op til hjernen, gennem rygmarven. Nogle af disse signaler skal hæmmes og sorteres fra, mens andre skal fremmes og sendes videre op til hjernen, hvor disse mange sanseinput sættes sammen til en meningsfuldhed, som der måske skal handles på og fra hjernen sendes der igen signaler ud til kroppen, så kroppen kan regulere bevægelserne ift. de sanseinput der blev registreret.


Sansesystemet - også hos børn


Sansesystemet kan ses som en motorvej, hvor der hele tiden suser sanseinput fra krop til hjerne og tilbage igen. Men nogle børn oplever at der er forhindringer på motorvejen. Forestil dig at det er ligesom en tysk motorvej, med en masse vejarbejde på vejen, som sænker farten på sanseimpulserne.


Når et barn oplever ”vejarbejde” i sansesystemet, så bliver det sværere at f.eks. at præcisere bevægelser, holde balancen, afstemme korrekt muskelstyrke i aktiviteter og det går ud over koncentrationen, så barnet får besvær med at modtage fælles beskeder, huske en stillet opgave fra start til slut og de kan også få det svært socialt, fordi de kan opleves urolige, slår fordi de oplever andre kommer for nær deres krop, eller vælger at lege selv, for så kan de bedre holde styr på hvilke sanseinput der kommer.


Barnet kan altså blive ramt både på sansemotorikken, således at dét at udføre simple ting og deltage i leg eller idræt, kan blive en udfordring, fordi kroppen ikke vil dét som barnet vil have kroppen til, men barnet kan også blive ramt på sin trivsel, fordi de gennem deres adfærd kan virke anderledes og reagere anderledes end andre børn ved f.eks. berøring eller når de gynges eller bevæger sig usikkert i skovens bakker.


Selvtillid og selvværd


Selvtilliden og selvværdet kan også blive påvirket når barnet oplever sig anderledes end sine jævnaldrende og ikke kan de samme ting. Derfor er det vigtigt at de voksne omkring barnet griber ind og hjælper barnet med at blive screenet, så der kan gøres en indsats, for barnet udvikler en generel mistrivsel. Det også vigtigt for alle omkring barnet at vide, at det er dét barnet bøvler med og af vi som voksne forstår at dén adfærd som vi måske kan tænke som forstyrrende eller uopdragent faktisk er et vink med en vognstang til os voksne om, at HER er altså noget barnet har brug for de voksnes hjælp til.


Jo hurtigere der gribes ind og arbejdes med at styrke sansemotorikken, jo bedre er chancerne for at barnet kan hjælpes til at få udbedret ”vejarbejdet” så det bliver nemmere at bevæge sig og være i verden og frem for alt SJOVT!